ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
SMSS ใช้ได้กับเบาว์เซอร์ Internet Explore , Google Chrome , Safari แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome
ถ้ายังไม่มี Username และ Password ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ สิบเอกศุภวัฒน์ นามมี
หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน สามารถ Login ด้วยการใช้เลขประจำตัวประชาชน นักเรียน login ด้วยเลขประจำตัวนักเรียน