โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Video

Youtube
การแสดงวันเด็ก2560
Youtube
ฟุตบอลนัดกระชับมิตรฉลองโรงเรียนเพชร
Youtube
นำเสนอโรงเรียนบ้านท่าโสม ปีการศึกษา 2559
Youtube
นำเสนอรร ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร2559
Youtube
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
Youtube
ค่ายรักฟัน10-11ก ย 59
Youtube
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง"ก้อนคำ" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖
Youtube
รับการประเมินระดับเพชร(ระดับประเทศ2558)
Youtube
เล่าสู่หลานฟัง โดยนักเรียน รร.บ้านท่าโสม
Youtube
ละครประวัติศาสตร์"พันท้ายนรสิงห์"
Youtube
ละครคุณธรรม "วจีกรรม"
Youtube
ขับขานประสานเสียง ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม
Youtube
สรภัญญะอาลัยในหลวงร.๙
Youtube
วงโปงลางศรีมงคล แสดงศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม
1
^