โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ป้ายกำกับ วิทยากรโครงการรร ส่งเสริมสุขภาพ

วิทยากรโครงการรร.ส่งเสริมสุขภาพ
วิทยากรโครงการรร.ส่งเสริมสุขภาพ

{DATE 30 ธ.ค. 2559 เวลา 22:44 น. d M Y} 0 700

วันที่ 28 ก ย 2559 นางประนอม นันทกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองสู่ระดับเพชร โดย คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอน้ำโสม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในอำเภอน้ำโสม

1
^