ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโสม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ป้ายกำกับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อน

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อน
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อน

{DATE 30 ธ.ค. 2559 เวลา 23:08 น. d M Y} 0 341

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับ อำเภอน้ำโสม เทศบาลตำบลนางัว ชุมชนปลอดขยะบ้านโสมใหม่ และรร น้ำโสมพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะ

1
^