โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ป้ายกำกับ ขับขานประสานเสียงวันลอยกระทง

ขับขานประสานเสียงวันลอยกระทง
ขับขานประสานเสียงวันลอยกระทง

{DATE 30 ธ.ค. 2559 เวลา 22:46 น. d M Y} 0 354

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนขับขานประสานเสียง โรงเรียนบ้านท่าโสม ได้แสดงขับขานประสานเสียง เพลงเล่าสู่หลานฟัง และเพลงรูปที่มีทุกบ้าน ในงานลอยกระทงอำเภอน้ำโสม

1
^