ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโสม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน

แบบสรุปข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน
ระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ชั้นอนุบาล 2
ระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ชั้นอนุบาล 3
ระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระบบฐานข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
^