โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวรัตน์ชนก พรหมจารีย์

กลุ่มบุคลากรครูและบุคลากร

ตำแหน่งครู คศ.1

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^