โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายสุนทร สุนสิน

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

  • thumbnail

    นางดุจดาว ขนุนทอง

    รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

^