ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโสม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ประเมินจุดเน้น2560

วันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าโสม ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

Related

ความคิดเห็น
^