โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประเมินจุดเน้น2560

วันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าโสม ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

Related

ความคิดเห็น
^