โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนคนเดินเพลินนางัว

วันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม นำสินค้าจำหน่ายที่ถนนคนเดินเพลินนางัว และนำวงโปงลางศรีมงคลแสดงสด ณ ถนนคนเดินเพลินนางัว

 

Related

ความคิดเห็น
^