ถนนคนเดินเพลินนางัว

วันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม นำสินค้าจำหน่ายที่ถนนคนเดินเพลินนางัว และนำวงโปงลางศรีมงคลแสดงสด ณ ถนนคนเดินเพลินนางัว

 

Related

ความคิดเห็น
^