ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโสม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ทดสอบการอ่าน-เขียน ป.1-2

ทดสอบการอ่าน-เขียน ป.1-2
วันที่ 23 ก.พ. 2560 การทดสอบการอ่าน - เขียน นักเรียนชั้น ป.1-2 สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าโสม

Related

ความคิดเห็น
^