โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทดสอบการอ่าน-เขียน ป.1-2

ทดสอบการอ่าน-เขียน ป.1-2
วันที่ 23 ก.พ. 2560 การทดสอบการอ่าน - เขียน นักเรียนชั้น ป.1-2 สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าโสม

Related

ความคิดเห็น
^