โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความยินดีโครงงานสุขภาพ

วันที่ 21 ก.พ. 2560 นายสุนทร สุนสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม พร้อมด้วยนางประนอม นันทกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม พร้อมคณะครู แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านส่งเสิรมสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับประเทศ
 

Related

ความคิดเห็น
^