ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโสม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

เข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2559

เข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2559
วันที่ 16-18 ก.พ. 2560 การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนโสมสำราญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าโสม (บรรยากาศภาคเช้าพิธีเปิดและปฐมนิเทศ)

 

Related

ความคิดเห็น
^