วงโปงลางศรีมงคลแสดงสดวัดเทพนิมิตร

วันที่ 12 ก.พ. 2560 วงโปงลางศรีมงคลโรงเรียนบ้านท่าโสม ทำการแสดงโชว์ ณ วัดเทพนิมิตร บ้านท่าโสม เนื่องในงานบุญประจำปี
 

Related

ความคิดเห็น
^