โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมร่วมMOUรร.ส่งเสริมสุขภาพฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอน้ำโสม ได้ร่วมพิธีลงนาม MOU ในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองสู่เพชร ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสมและภาคีเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 

Related

ความคิดเห็น
^