โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แข่งยุวบรรณารักษ์ระดับชาติ2560

แข่งยุวบรรณารักษ์ระดับชาติ2560
วันที่ 29 มกราคม 2560 นางประนอม นันทกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายชื่อนักและครูที่มีความสามารถน่ายกย่องชื่นชม ดังนี้ 1.เด็กหญิงจตุพร เจริญรัตน์ 2.เด็กชายปรเมศวร์ โนนสุรัตน์ 3.เด็กหญิงพรธิรา จันไทย ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูกัลยา แสงแก้ว คุณครูมะลิวรรณ ศรีสว่าง

 

Related

ความคิดเห็น
^