โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันที่ 24 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการขยายผลจัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๙ ทรงสถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ ในสถานศึกษาและชุมชน"นำร่อง" ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ ๒๔ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านท่าโสม โดยจัดการอบรมคุณธรรม จากพระมหาสมปอง มุทิโต และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ขอขอบพระคุณ คุณแม่มนพร พิบูลภานุวัธน ที่ร่วมให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน คุณจรัสศรี ราชาเดช วัฒนธรรมอำเภอ ที่ประสานงานโครงการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Related

ความคิดเห็น
^