ตรวจสุขภาพนักเรียนอนุบาล

วันที่ 24 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน้ำโสม ได้มาให้ความรู้ ตรวจสุขภาพและคัดกรองป้องกันโรค แก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านท่าโสม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Related

ความคิดเห็น
^