โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มอบรางวัลแข่งขันสารานุกรมฯ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุนทร สุนสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม มอบถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒ ระดับประเทศ แก่นักเรียนและครูผู้สอน ประกอบด้วย ๑.ด.ญ.พิชญานันท์ แสงแก้ว ๒.ด.ญ.ณัธยาน์ ไขโพธิ์ ๓. ด.ญ.ขวัญมีนา ยิ้มสาระ และนางกัลยา แสงแก้ว ครูผู้สอน ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเท ตั้งใจฝึกซ้อมจนประสบผลสำเร็จ สมควรได้รับการยกย่อง ชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสมต่อไป

Related

ความคิดเห็น
^