โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านท่าโสมรับมอบเกียรติบัตรเนื่องในงานวันครู 2560

พิธีมอบเกียรติบัตรงานวันครู 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

Related

ความคิดเห็น
^