โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันครู2560

วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 นายสุนทร สุนสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 สมาคมครูอำเภอน้ำโสม ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบกระเช้าดอกไม้แก่ครูอาวุโส มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

Related

ความคิดเห็น
^