วันเด็ก2560

วันที่ 14 มกราคม 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมกิจกรรมการแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ณ ศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว

Related

ความคิดเห็น
^