โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันเด็ก2560

วันที่ 14 มกราคม 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมกิจกรรมการแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ณ ศูนย์สันทนาการเทศบาลตำบลนางัว

Related

ความคิดเห็น
^