กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน วันที่ 23 ธันวาคม 2559

กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน วันที่ 23 ธันวาคม 2559 จัดกิจกรรมเปิดตลาดให้นักเรียนนำสินค้ามาจำหน่ายภายในโรงเรียน บูรณาการหลากหลายกลุ่มสาระ ได้ประสบการณ์ตรงในการฝึกประกอบอาชีพและหารายได้
 

Related

ความคิดเห็น
^