โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน วันที่ 23 ธันวาคม 2559

กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน วันที่ 23 ธันวาคม 2559 จัดกิจกรรมเปิดตลาดให้นักเรียนนำสินค้ามาจำหน่ายภายในโรงเรียน บูรณาการหลากหลายกลุ่มสาระ ได้ประสบการณ์ตรงในการฝึกประกอบอาชีพและหารายได้
 

Related

ความคิดเห็น
^