โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ขับขานประสานเสียง

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ขับขานประสานเสียง เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว และเพลงรูปที่มีทุกบ้าน วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม

 
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน

Related

ความคิดเห็น
^