โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อน

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับ อำเภอน้ำโสม เทศบาลตำบลนางัว ชุมชนปลอดขยะบ้านโสมใหม่ และรร.น้ำโสมพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะ ชุมชนปลอดขยะในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

Related

ความคิดเห็น
^