ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโสม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อน

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ลดโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับ อำเภอน้ำโสม เทศบาลตำบลนางัว ชุมชนปลอดขยะบ้านโสมใหม่ และรร.น้ำโสมพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดนิทรรศการโรงเรียนปลอดขยะ ชุมชนปลอดขยะในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

Related

ความคิดเห็น
^