โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กีฬากลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กีฬากลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลชาย ระดับประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศเซปักตะกร้อชาย ระดับประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เซปักตะกร้อหญิง ระดับประถมศึกษา

ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

Related

ความคิดเห็น
^