โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม นำลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำโสมและอนุสาวรีย์วีรชนน้ำโสม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

 


 

Related

ความคิดเห็น
^