โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประเมินรร.พระราชทาน(อนุบาล)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม ได้ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด
 
ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

Related

ความคิดเห็น
^