โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขับขานประสานเสียงวันลอยกระทง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนขับขานประสานเสียง โรงเรียนบ้านท่าโสม ได้แสดงขับขานประสานเสียง เพลงเล่าสู่หลานฟัง และเพลงรูปที่มีทุกบ้าน ในงานลอยกระทงอำเภอน้ำโสม

ในภาพอาจจะมี 20 คน, ผู้คนกำลังยืน

Related

ความคิดเห็น
^