วิทยากรโครงการรร.ส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 28 ก.ย. 2559 นางประนอม นันทกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองสู่ระดับเพชร โดย คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอน้ำโสม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในอำเภอน้ำโสม

 

Related

ความคิดเห็น
^