โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับมอบเครื่องดนตรีจากวัดท่าโสม(ภูนาหลาว)

วันที่ 15 กันยายน 2559 นางประนอม นันทกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม พร้อมคณะครู ไดรับมอบเครื่องดนตรีจากวัดท่าโสม(ภูนาหลาว) โดยพระครูวิศาลปัญญาคุณ (หลวงปู่บุญมี สุมังคโล)
 

Related

ความคิดเห็น
^