โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมกลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ

วันที่ 15 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสมเป็นสถานที่จัดประชุมครูกลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มเครือข่าย ตามมติที่ประชุม กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2559 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ต่อไป

 

Related

ความคิดเห็น
^