โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายรักฟันฝึกวินัยใส่ใจสุขภาพ(อนุบาล)

76 รูปภาพUpdated 3 เดือนที่แล้ว
วันที่ 9 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักฝัน ฝึกวินัย ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านท่าโสม
เพิ่มรูปภาพ

Related

ความคิดเห็น
^