โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับศึกษาดูงานสหกรณ์โรงเรียน

วันที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม โดยผู้อำนวยการสุนทร สุนสิน พร้อมนางประนอม นันทกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพ่น อ.หนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต 1 ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดสหกรณ์โรงเรียน การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช และ สถานที่ในร่ม

Related

ความคิดเห็น
^