ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโสม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

อบรมโครงการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติฯ

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอน้ำโสม จัดอบรมโครงการ "การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะอ้วนในวัยเรียน" ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่าโสมทุกท่าน เพื่อทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อม และนำไปขยายผลในโรงเรียนต่อไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Related

ความคิดเห็น
^