โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมโครงการจริยธรรมสัญจร

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย ได้จัดโครงการจริยธรรมสัญจร เพื่ออบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน โดยการอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมอบรม นักเรียนได้รับการเสริมส้รางคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดี

ในภาพอาจจะมี 31 คน, คนที่ยิ้ม

Related

ความคิดเห็น
^