โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายสุนทร สุนสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม เข้ารับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารและครู ได้ร่วมต้อบรับและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ กระทรวงศึกษาธิการ


Related

ความคิดเห็น
^