โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ถวายพระพรในหลวง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางประนอม นันทกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักพระราชวัง หลังจากนั้นได้นำคณะไหว้พระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นศิริมงคล


Related

ความคิดเห็น
^