ถวายพระพรในหลวง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางประนอม นันทกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักพระราชวัง หลังจากนั้นได้นำคณะไหว้พระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นศิริมงคล


Related

ความคิดเห็น
^