ประเมินคศ.3คุณครูนิโรจน์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าโสม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รายนายนิโรจน์ มะเสนา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ การประเมินเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร โรงเรียนบ้านท่าโสมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี่

 

Related

ความคิดเห็น
^