โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประเมินคศ.3คุณครูนิโรจน์

วันที่ 1 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าโสม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รายนายนิโรจน์ มะเสนา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ การประเมินเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร โรงเรียนบ้านท่าโสมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี่

 

Related

ความคิดเห็น
^