ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าโสม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ประเมิน คศ.2 ครูมะลิวรรณ

วันที่ 13 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม โดยนายสุนทร สุนสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อบรับ คณะกรรมการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ นางสาวมะลิวรรณ ศรีสว่าง การประเมินเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

Related

ความคิดเห็น
^