โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับประเมินครูอัชพล

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม โดยนายสุนทร สุนสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมนางประนอม นันทกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อบรับคณะกรรมการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นายอัชพล ถาวรวรรณ์ การประเมินเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

Related

ความคิดเห็น
^