ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล./๕๕ - ก นอกเขตแผ่นดินไหว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล./๕๕ - ก นอกเขตแผ่นดินไหว
http://thasomschool.ac.th/datas/file/1585742825.pdf

Related

^