โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้าง อาคารเรียน ๓๒๔ ล/๔๔ ก. (นอกเขตแผ่นดินไหว)

ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้าง
http://www.thasomschool.ac.th/datas/file/1510382067.pdf

Related

ความคิดเห็น
^