โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล/๕๕ ก. (นอกเขตแผ่นดินไหว)

เอกสารประกาศเชิญชวน
http://www.thasomschool.ac.th/datas/file/1584406515.pdf
เอกสารประกวดราคา
http://www.thasomschool.ac.th/datas/file/1584406504.pdf
เอกสารประกวดราคาแแก้ไขเพิ่มเติม
http://www.thasomschool.ac.th/datas/file/1510382067.pdf

Related

ความคิดเห็น
^