โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล./๕๕ - ก นอกเขตแผ่นดินไหว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล./๕๕ - ก นอกเขตแผ่นดินไหว

{DATE 01 เม.ย. 2563 เวลา 19:04 น. d M Y} 0 678

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ๕๕ http: thasomschool ac th datas file 1585742825 pdf

ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้าง อาคารเรียน ๓๒๔ ล/๔๔ ก. (นอกเขตแผ่นดินไหว)
ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้าง อาคารเรียน ๓๒๔ ล/๔๔ ก. (นอกเขตแผ่นดินไหว)

{DATE 17 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 น. d M Y} 0 674

ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้าง http: www thasomschool ac th datas file 1510382067 pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล.27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล.27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

{DATE 01 ธ.ค. 2560 เวลา 16:08 น. d M Y} 0 1,152

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร 101 ล 27 พิเศษ ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ประกาศ http: www thasomschool ac th datas file 1512119585 pdf ประกาศร่าง TOR http: www thasomschool ac t

ประเมินคศ.3คุณครูนิโรจน์
ประเมินคศ.3คุณครูนิโรจน์

{DATE 07 มี.ค. 2560 เวลา 18:43 น. d M Y} 0 928

วันที่ 1 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าโสม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รายนายนิโรจน์ มะเสนา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ การประเมินเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร โรงเรียนบ้านท่าโสมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี่

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

{DATE 30 ธ.ค. 2559 เวลา 23:06 น. d M Y} 0 3,107

http: esan66 sillapa net sp center hellip; ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ ระหว่าง วันที่ 7 9 ธันวาคม 2559

ประเมิน คศ.2 ครูมะลิวรรณ
ประเมิน คศ.2 ครูมะลิวรรณ

{DATE 30 ธ.ค. 2559 เวลา 22:40 น. d M Y} 0 980

วันที่ 13 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านท่าโสม โดยนายสุนทร สุนสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อบรับ คณะกรรมการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ นางสาวมะลิวรรณ ศรีสว่าง การประเมินเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร

1
^