ฝ่ายบุคคล

 • thumbnail

  นางประนอม  นันทะกุล

  รองอำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางบุญน้อม จันทร์กุล

  หัวหน้าฝ่ายบุคคล

 • thumbnail

  นางพิสมัย  ตะแก้ว

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

^