มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค2559

^