โรงเรียนบ้านท่าโสมยินดีต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าโสม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

Antispam


ติดต่อ:   โรงเรียนบ้านท่าโสม เลขที่ 9 หมูที่ 1 ถนนอนุสาวรีย์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
              จังหวัดอุดรธานี  โทร 042287225    e-mail: thasomsc@thasomschool.ac.th

ผู้จัดทำ:
   นายศุภวัฒน์ นามมี   ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าโสม  
                 e-mail: supawat
@thasomschool.ac.th
                นางสาววารุณี ขันซ้าย  ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าโสม  
                 e-mail: waruni@thasomschool.ac.th
ออกแบบ:  
นายกรกฏ วิระ ผู้ออกแบบระบบ GCMS
ช่างภาพ:  นายวรพงษ์ อาษาศรี ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าโสม  
                 e-mail: worrapong@thasomschool.ac.th
^